Scott Safety

Scott Safety producerar produkter som skyddar tusentals personer varje dag från faror som rök, giftiga gaser, brännbara gaser, fallande föremål och brännbara föroreningar.

Scott Safety är en verksamhetsenhet inom Tyco International och sysselsätter 1200 personer globalt, varav 250 i enheten i Skelmersdale UK, där tillverkningen och det administrativa huvudkontoret ligger för Europa. Mer om Scott Safety