Så sanerar du vid biologisk smitta; djursjukdomar

Produktförslag och råd vid sanering från smitta som djursjukdomar på arbetsplats eller anläggning för djurhållning.

Biologiska smittoämnen av exempelvis typen fågelinfluensa, newcastlesjukan, mul- och klövsjuka eller mjältbrand klassas som en epizooti eller zoonos. Det betyder att de kan vara en fara för både människors som djurs hälsa. 

För att förhindra smittspridning av dessa sjukdomar till omgivningen eller dig själv när du sanerar krävs personlig skyddsutrustning:

  • Du ska bland annat bära skyddskläder av typen som kallas korttidsdräkt eller skyddsoverall, med huva.

Det är viktigt att korttidsdräkterna som minimikrav uppfyller den europeiska normen EN 14126. Kort sagt innebär det att materialet är noga beprövat gällande exempelvis rivstyrka, punktering och motstånd mot sprickor samt smittosamma ämnen och olika typer av vätskor. 

  • Du behöver även stövelskydd eller skyddsstövlar och skyddshandskar. Var noga i valet av handske om du hanterar kemikalier under arbetet.
  • Fläktassisterad andningsutrustning med huva eller mask kan också behövas. Till den behövs ett partikelfilter och eventuellt gasfilter som tar bort odörer. 

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.