Tips för att putsa fönster effektivt

  1. Var klimatsmart och snäll mot din hälsa – välj ett miljömärkt fönsterputsmedel utan ammoniak. (Ammoniak är giftigt för vattenlevande organismer, kan bidra till övergödning i naturen och irriterar ögon och luftvägar.)
    Putsar du i kallare temperaturer - välj ett fönsterputsmedel med alkohol.
  2. Utrusta dig med rätt redskap: fönsterpäls, fönsterskrapa och en rymlig hink. Välj redskap som utformats med tanke på din ergonomi. De ska vara bekväma och lätta i handen.
  3. För svårare fläckar – använd klickskrapa innan du använder fönsterskrapa.
  4. Använd en microduk eller nonwoven torkduk för avtorkning av din skrapa och små hörn. De efterlämnar inget ludd och minskar risken för ränder.
  5. Välj arbetskläder som är smidiga för uppgiften och smarta tillbehör som förkläden utformade för lokalvård och fönsterredskap.