Allt om pH och städning

När du väljer ditt rengöringsmedel - tänk på vilken typ av smuts du har att göra med, vad städytan tål och inte minst pH-värdet på medlet.

Vad är pH?

Ett pH-värde anges ofta på etiketten av ett rengöringsmedel. Värdet kommer från en pH-skala som är ett mått på hur surt, neutralt eller basiskt ett medel kan vara. pH-skalan är graderad i 0-14:

 • 7 är neutralt.
 • Allt under 6,5 i pH brukar anges som surt
 • Allt över 7,5 brukar anges som basiskt. 
 • Surt och basiskt är varandras direkta motsatser.

Vad innebär pH-halten för min städning?

Olika pH-värden löser olika typer av smuts. Några råd på vägen:

 • Sträva efter att använda ett medel som är så neutralt som möjligt, det vill säga har ett pH-värde som är nära pH 7.
 • Har du att göra med extra tuff smuts kan ett annat pH-värde vara till hjälp. Ju längre ifrån pH 7 - lägre eller högre - desto mer aggressivt är medlet vilket underlättar städningen. Se dock upp med ditt val här - ett aggressivare pH riskerar att skada städytorna.
 • För att minimera skaderisken, kolla vilka ytor ett medel är lämpat för och följ bruksanvisningen när du blandar det.
 • Använd heller inte medlet i koncentrat om det inte står att du kan göra det och var det går bra i så fall.

Så rengör du med pH-värde

Ska du städa bort feta föroreningar?

 • Rengör med ett medel med basiskt pH-värde, det vill säga högre än pH 7,5.

Har du kalkavlagringar eller till exempel fläckar av rost?

 • Använd ett surt rengöringsmedel som har lågt pH, alltså lägre än pH 6,5.

Var noga med att följa bruksanvisning för hur du blandar medlet.

Så löser du kalk, fett och hudavlagringar i dusch- och badutrymmen

 1. Finns det kakelplattor ska du genomfukta samtliga fogar först. Kakelfogarna är nämligen känsliga för sura rengöringsmedel, det vill säga låga pH-värden.

  Genom att "mätta" fogarna så undviker du att dessa tar skada av det kalkborttagningsmedel du väljer, som oftast består av ett surt; lågt pH. 
 2. Tvätta härefter väggytan med ett medel som har ett högt pH, det vill säga är basiskt som exempelvis KBM Ultra Clean. Ett basiskt medel löser även upp fett och hudavlagringar på väggar i duschen. Avsluta med att skölja rent.
 3. Nu är det dags att blötlägga med kalkborttagningsmedlet. Välj exempelvis KBM WC Clean eller KBM Calc Clean. 

  Kom ihåg att låta medlet verka enligt anvisningar på flaskan.
 4. Avsluta med att skölja ytan mycket noggrant och rikligt.