2023-11-02

Vad är pH-städning?

När du väljer ditt rengöringsmedel bör du tänk på vilken typ av smuts du har att göra med, vad städytan tål och inte minst pH-värdet på medlet.

→ All städ och rengöring

Vad är pH?

pH-värdet anges på pH-skala som visar hur surt, neutralt eller basiskt ett medel är. pH-skalan är graderad i 0-14 och värdet visas ofta på etiketten av ett rengöringsmedel:

 • 7 är neutralt.
 • Allt under 6,5 i pH brukar anges som surt
 • Allt över 7,5 brukar anges som basiskt. 
 • Surt och basiskt är varandras direkta motsatser.

Vad innebär pH-halten för min städning?

Olika pH-värden löser olika typer av smuts. Här kommer några råd på vägen:

 • Sträva efter att använda ett medel som är så neutralt som möjligt, det vill säga har ett pH-värde som är nära pH 7.
 • För extra tuff smuts kan ett annat pH-värde vara till hjälp. Ju längre ifrån pH 7 - lägre eller högre - desto mer aggressivt är medlet vilket underlättar städningen. Se dock upp med ditt val här - ett aggressivare pH riskerar att skada städytorna.
 • För att minimera skaderisken, kolla vilka ytor ett medel är lämpat för och följ bruksanvisningen när du blandar det.
 • Använd heller inte medlet i koncentrat om det inte står att du kan göra det och var det går bra i så fall.

Så rengör du med pH-värde

Ska du städa bort feta föroreningar?

 • Rengör med ett medel med basiskt pH-värde, det vill säga högre än pH 7,5.

Har du kalkavlagringar eller till exempel fläckar av rost?

 • Använd ett surt rengöringsmedel som har lågt pH, alltså lägre än pH 6,5.

Var noga med att följa bruksanvisning för hur du blandar medlet.

Så löser du kalk, fett och hudavlagringar i dusch- och badutrymmen

 1. Finns det kakelplattor ska du genomfukta samtliga fogar först. Kakelfogarna är nämligen känsliga för sura rengöringsmedel, det vill säga låga pH-värden.

  Genom att "mätta" fogarna så undviker du att dessa tar skada av det kalkborttagningsmedel du väljer, som oftast har ett lågt pH. 
 2. Tvätta därefter väggytan med ett medel som är basiskt, det vill säga har ett högt pH, som exempelvis Glenta eco+ Multirent. Ett basiskt medel löser även upp fett och hudavlagringar på väggar i duschen. Avsluta med att skölja rent.
 3. Nu är det dags att blötlägga med kalkborttagningsmedlet. Välj exempelvis Glenta eco+ surt sanitetsrent eller Glenta kalkbort.

  Kom ihåg att låta medlet verka enligt anvisningar på flaskan.
 4. Avsluta med att skölja ytan mycket noggrant och rikligt.

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.