Visir mot ljusbågar

I ljusbågar skapas ett mycket starkt ljus och ljud samt splitter och hetta som kan uppnå flera tusen grader. I arbetsmiljöer där bågar kan uppstå behöver du pålitlig skyddsutrustning.

En ljusbåge är en kraftig elektrisk urladdning genom luften (en elektronemission). Ljusbågen använder luften som en överföringsled mellan två strömförande ledare. Bågen kan orsaka brännskador, förlust av syn och hörsel och explosionen kan vara livshotande. Därför behöver du bland annat ögonskydd som visir.

Hur vanliga är ljusbågeolyckor?

Mellan 2000 och 2015 rapporterades 200 fall. Exempel på olyckor är när splitter och metallgaser med tusen graders värme träffar ansiktet eller andra kroppsdelar. Öronens trumhinnor riskerar också att spräckas av ljudbangen och ljusskenet kan förblinda ögonen. 

Fler risker: 

 • Tryckvåg från ljusbågens explosion
 • Extremt höga temperaturer
 • Intensiv elektromagnetisk strålning
 • Ljudchock (upp till 160 dB)
 • Giftiga gaser som frigörs av smält och förångat material intill ljusbågen

Ljusbågetest

För att säkra upp ett visirs förmåga att skydda görs tester. Tyska DGUVs ljusbågetest GS-ET-29 är det enda test som tar hänsyn till användaren.

Produkten utsätts för ett test med ljusbåge i box. Under testet mäts värmen bakom visiret vid ögonen, munnen och hakan för att säkerställa att användaren inte skadar sig vid en ljusbåge.

Före ljusbåge-test.
Ljusbåge med explosion.
Efter test med ljusbåge.
 • Testspänning: AC 400 V ± 5%
 • Frekvens: Testet ska utföras med en frekvens av (50 ± 1) eller (60 ± 0,12) Hz.
 • Ljusbågens varaktighet: 500 ms ± 5%
 • Class 1: 4 kA ± 5%, 135kj/m³
 • Class 2: 7 kA ± 5%, 423 kj/m³

Ljusbåge certifiering EN 166

Den Europeiska standarden för ögonskydd EN 166 har märkningen 8 för ljusbåge. I certifieringen för ljusbåge i EN 166 utförs inget test på visiret eller vilken värmeutveckling som sker innanför visiret för att få märkningen 8 (klarar ljusbåge). Visiren ska klara en öppen ljusbåge på max 12 kA, 380-400 V, 50 Hz nominellt i max 1 sek.

Kraven i övrigt på ögonskydd är:

 • 100% metallfri.
 • ett definierat område av ansiktet ska täckas.
 • visiret ska vara minst 1,4 mm tjockt med filter 2-1,2 eller 2C-1,2.