Varianter av ögonskydd

I många arbetssituationer är det nödvändigt och till och med krav på att skydda ögat med exempelvis skyddsglasögon, visir, korgglasögon, svetsglasögon eller svetshjälm.

Minsta törn mot ögat, flygande partiklar, farliga vätskor, damm eller UV-strålning kan ge allvarliga konsekvenser om inte någon form av ögonskydd används.

Välj ditt ögonskydd så att det passar för just din arbetsuppgift, din arbetsmiljö samt ditt huvud eller ansiktsform.

Skyddsglasögon
Skyddsglasögon
Ögonen skyddas av glasögon för professionellt bruk. Linser finns i olika färger och av material som polykarbonat.
Korgglasögon
Korgglasögon
Sluter tätt mot ansiktet. Med eller utan ventilation. Linsen är av polykarbonat eller acetat.
Visir
Visir
Skyddar hela ansiktet mot stänk, partiklar, värme och svetsloppor. Finns med huvudställning med visir, visir monterat på hjälm, i kombination med andningsskydd och så vidare.
Svetsglasögon
Svetsglasögon
Skyddar ögonen mot svetsloppor och UV-strålningen som uppstår vid svetsarbete.
Svetshjälmar
Svetshjälmar
Skyddar ögon och ansikte mot strålning och svetsloppor vid svetsarbete. Finns med både passiva och automatiska svetsglas. Kan även fås med koppling till friskluft via tryckluft eller fläkt. Moderna svetshjälmar finns även med kopplingar för att montera på skyddshjälmar.

Så fungerar automatiska svetsglas:

  • Före svetsning: Med visiret i nedfällt läge har svetsaren klar sikt genom svetsglaset. Båda händerna är fria och elektroden kan placeras i exakt rätt läge.
  • Under svetsning: Inom 0,1 millisekunder från det att svetsbågen tänds mörknar svetsglaset. 
  • Efter svetsning: Svetsglaset går automatiskt tillbaka till sitt ljusa läge när svetsningen avslutas och gör det möjligt att inspektera svetsfogen under säkra förhållanden och förbereda nästa svetsning.

För dig som svetsar - värt att veta angående svetsrök

Det finns många effekter på din hälsa orsakad av gaser och partiklar som bildas vid svetsning. I Arbetsmiljöverkets information ”Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsning (RAP 2013:05), kunskapssammanställning” beskrivs effekter och sjukdomar som förknippats med inandning av gaser och partiklar som genererats vid svetsning. (I sammanställningen ingår en beskrivning av de vanligaste svetsmetoderna.)

VI hjälper dig gärna med riskanalyser och framtagande av lämplig personlig skyddsutrustning för svetsarbete. 

Läs gärna på mer om allt som rör svetsning på www.svetsaratt.nu - en oberoende webbplats från IVL (Svenska Miljöinstitutet) som ger tips, råd och kunskap om svetsning. Arbetsmiljöverket har medverkat i framtagning och granskning av innehållet.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.