Linsmaterial på ögonskydd

Vad olika linsmaterial har för skyddsegenskaper samt optiska klasser.

EN 166 är gällande standard för skyddsglasögon och visir.

Egenskaper i olika linsmaterial mot yttre påverkan
Klar Polykarbonat Svetslins i Polykarbonat Lins i Acetat Laminerad Glaslins
Slag Hög Hög Medel Hög
Kemikalier Medel Medel Hög Hög
UV-strålning Hög Hög Medel Medel
IR-strålning Medel Medel Medel Medel
Värme Medel Medel Hög Hög
Repor Hög Hög Medel Hög
Slagtålighet/Mekanisk styrka
S: Förbättrad hållfasthet (22 mm:s stålkula skjuts med en hastighet av 5,1 m/s).
F: Slag med låg energi (6 mm:s stålkula skjuts med en hastighet av 45 m/s).
B: Slag med medelhög energi (6 mm:s stålkula skjuts med en hastighet av 120 m/s).
A: Slag med hög energi (6 mm:s stålkula skjuts med en hastighet av 190 m/s).
Övriga frivilliga tester på linser
H Lämplig för mindre huvudstorlekar.
T Symbol för beständighet mot partiklar med hög hastighet vid extrema temperaturer (-5° C & +55° C)
– följer slagkraften.
3 Symbol för skydd mot vätskedroppar (korgglasögon) och stänk (visir).
4 Symbol för skydd mot stora dammpartiklar (korgglasögon).
5 Symbol för skydd mot gas och fina dammpartiklar (korgglasögon).
8 Symbol för beständighet mot elektriska ljusbågar vid kortslutning (visir).
9 Symbol för skydd mot fastklibbande smält metall och beständighet mot penetrering av heta fasta föremål (korgglasögon & visir).
K Symbol för beständighet mot ytskador förorsakade av fina partiklar.
N Symbol för skydd mot imbildning på linserna.
R Symbol för ökad ljusreflektion.
O/V (O) för original lins, (V) för utbyteslins (tillval).
Optiska klasser
1: +0,06 dioptrier/Permanent användning.
2: +0,12 dioptrier/Att använda då och då.
3: +0,25 dioptrier/Att använda i undantagsfall.
Härutöver finns koder för filter:
2 och 3: Filter mot UV-ljus (Täthetsgrad 1,2 till 5)
4: Filter mot IR-ljus (Täthetsgrad 1,7 till 5)
5 och 6: Filter mot solljus (Täthetsgrad 1,7 till 4)

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.