Flergångshandskar - ett alternativ till engångshandskar

I vissa städmiljöer som inom kontor, hotell och restaurang samt fastighet och transport går det lika bra att använda flergångshandskar som ersättning till engångshandskar. Ur miljö- och hållbarhetsperspektiv är detta klokt och med rätt hygienrutiner kan det vara lika hygieniskt med flergångshandskar som engångshandskar. (Observera att detta inte gäller vid städning i vårdmiljöer.)

Läs mer här