Kommentar avseende prisjusteringar av desinfektion

Prisjusteringen är inte gjord för att tjäna mer pengar utan för att täcka ökade kostnader från våra leverantörer samt att täcka de kostnader som tillkommit när vi nu jagar sätt att få större leveranser, vilket våra kunder skriker efter.    

Vi som distributörer hamnar nu i en situation där både efterfrågan och priser skenar iväg, medan tillgången hos våra leverantörer är väldigt begränsad. Det blir också dyrare med transporter. Det medför dramatiskt ökade kostnader samtidigt som efterfrågan är långt över vad vi i nuläget har möjlighet att möta. Prishöjningarna blir tyvärr en direkt konsekvens av dessa ökade inköpskostnader.

Vi uppskattar att SKR Kommentus gått ut och sagt att vi är bra leverantörer och inte gör detta som "lycksökare" och vi gör allt vi kan för att vidmakthålla en bra dialog med Kammarkollegiet och alla som arbetar hårt för att lösa de här utmaningarna tillsammans.

Länk till vårt pressmeddelande: https://www.mynewsdesk.com/se/procurator/pressreleases/kommentar-avseende-prisjusteringar-av-desinfektion-2988795