Procurator kontinuitetsplan för leveranser under rådande Covid-19 pandemi

För att säkra leveranser under rådande pandemi av Covid-19; coronavirus har Procurator gått in i beredskapsläge gällande leveranser, lager och personal.

Vi har infört ytterligare skärpta procedurer och förhållningsregler för att säkra våra leveranser.

All personal iakttar de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat för god handhygien och minskad risk för smittspridning. Alla resor och fysiska möten inom Procurator har begränsats och digitala möten prioriteras.

Inga externa besökare tillåts in på lagret annat än i de fall reparation, service eller annan kritisk funktion krävs. Skulle vårt lager drabbas av smitta träder en färdig beredskapsplan ikraft. Även vår logistikpartner DSV har vidtagit strikta förhållningsregler för sin personal (www.se.dsv.com/about-dsv/press/Coronavirus).

Prioritering av leveranser till samhällskritiska funktioner

Under rådande omständigheter har Procurator fattat beslut att prioritera leveranser till samhällskritiska funktioner.

Tyvärr råder det brist på främst personlig skyddsutrustning samt hygienprodukter. När vi får inleveranser prioriterar vi samhällskritiska utleveranser till bl.a. sjukvård och äldreomsorg.

I dagsläget kan vi inte lämna leveransbesked på dessa varor då vi endast får tilldelning från tillverkarna efter vad de har tillgängligt, inte efter vad vi har beställt. Flera länder har även lagt exportförbud då landet själv har behov av produkterna och vi vet inte hur länge stoppet gäller.

Butiker, säljstyrka samt kundservice tillgängliga som vanligt

Alla Procuratorbutiker samt Supplies Direct-butiker runtom i landet har fortsatt öppet med införda regler för hygienrutiner. Likaså är vår säljstyrka och kundservice nåbar och arbetar för fullt med att besvara alla frågor.