MSA

MSA:s sortiment består av fristående andningsapparater, fasta gas- och flamdetekteringssystem, bärbara gasdetekteringsinstrument, industriella huvudskyddsprodukter, brand- och räddningshjälmar samt fallskyddsanordningar.

MSA:s målsättning är att kvinnor och män över hela världen skall kunna arbeta i en säker miljö och att de och deras familjer skall kunna leva i ett säkert samhälle.

MSA Safety grundades 1914 och är världsledande inom utveckling, tillverkning och leverans av säkerhetsprodukter. Företagets produkter används av arbetare runtom i världen inom olje-, gas- och petrokemisk industri, brandkår, byggbransch, gruvdrift och militär. Mer info om MSA Safety.