Kontroll av fallskyddsutrustning

Lagen kräver årlig kontroll av din fallskyddsutrustning. Kontrollen ska utföras av en behörig kompetent person inom fallskydd.

All fallskyddsutrustning ska kontrolleras enligt tillverkarens anvisning. EN-standarden EN 365 gäller som Svensk standard och styr bland annat årlig kontroll.

Utöver daglig funktionskontroll av den som använder fallskydd ska utrustningen kontrolleras var 12:e månad eller oftare vid behov i särskilt krävande miljöer samt om man misstänker att utrustningen påverkats på något sätt.

Utrustning som ej klarar den årliga kontrollen eller varit utsatt för ett fall ska omedelbart tas ur bruk och kontrolleras av en kompetent person eller kasseras.

Fast fallskyddsutrustning kräver också årlig kontroll enligt lag.

Kontakta oss - vi utför kontroll av fallskydd!

Procurators Teknisk service och Fallskyddscenter samt personal i Procuratorbutikerna har den utbildning som krävs för att utföra kontrollen av din fallskyddsutrustning. Du kan lämna in utrustningen hos oss och vi kan komma ut till dig för kontroll av fast utrustning.

Besiktning, kontroll och teknisk service
Besiktning, kontroll och teknisk service
Vår Teknisk service och Fallskyddscenter utför besiktningar, underhåll och kontroller av personlig skyddsutrustning.
Hur länge kan du använda fallskyddet?
Hur länge kan du använda fallskyddet?
Din fallskyddsutrustning har en viss livslängd. Lär dig vad du måste ha koll på för fortsatt tryggt arbete.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.