2023-11-07

Klätterhjälm EN 12492 eller skyddshjälm EN 397

Skyddsjälmar designade som klätterhjälmar blir allt mer populära. Klätterhjälmar certifierade enligt EN 12492 går att använda i en del arbetsmiljöer men du måste göra en grundlig risk- och behovsanalys för att reda ut vilken standard hjälmen ska uppfylla.

Riskerna du utsätts för i din miljö avgör. Många gånger krävs skyddshjälm certifierad enligt EN 397.

→ Alla våra huvudskydd

Vi rekommenderar...

I nästan alla fall rekommenderar vi skyddshjälm med standard EN 397 för arbete på höjd. Anledningarna är bland annat följande faktorer:

Klätterhjälmar

  • Klätterhjälmsstandarder är till för miljöer med bergsklättring och har en hakrem som kräver mycket stor kraft för att överhuvudtaget lösa ut, vilket inte alltid lämpar sig för industri- och byggmiljöer.
  • Hakbandet på klätterhjälmar certifierade enligt EN 12492 utlöser först vid ett minimumtryck på 50 kg. Detta ska du välja om det är absolut nödvändigt att hjälmen måste sitta kvar vid fall då fallande stenar kan följa med vid bergsklättring.

Skyddshjälmar

  • Hakband på skyddshjälmar av typen EN 397 är utformade för att utlösas vid ett lägre tryck vid eventuellt fall. Detta för att skyddshjälmen inte ska riskera att fastna någonstans vid fall och därmed orsaka risk för skador eller i värsta fall strypning.

Det här är bara några av skillnaderna och det är viktigt att tänka på att det är riskerna i din unika arbetsmiljö som avgör vilket typ av hjälm du ska välja.

Tänk på: hakband och "ljudläckage"

Många byggföretag har även infört krav på att hakband med tre eller fyra fästpunkter ska finnas på skyddshjälmen.

Om du samtidigt använder hörselkåpor bör du tänka på risken för att ljud kan läcka in och skada hörseln. Det kan uppstå om hörselkåpan ligger utanpå hakbandet.

Skärm eller inte på hjälmen

Allt fler väljer också hjälmar med mycket kort eller ingen skärm alls för att minimera påfrestningar på exempelvis nacken om arbetet kräver att du ofta behöva titta uppåt.

Här finns det många valmöjligheter även på hjälmar certifierade som skyddshjälmar EN 397.

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.