Tvättmedel till flamskyddskläder och reflexmaterial

När du använder skyddskläder som larmställ och kläder med reflexer är det viktigt att hålla dem rena från sådant som kan ändra plaggets skyddande egenskaper. Du behöver också vara noga med val av tvättmedel. 

Tvättmedel kan innehålla många kemikalier som påverkar plagget på olika sätt. Det är viktigt att vara medveten om plaggets material, vilka plagg man kan tvätta tillsammans och anpassa tvättmedel och tvättprogram därefter. Läs och följ noga de tvättråd som följer med plagget.

Flamskyddade tyger och reflexmaterial kräver speciell behandling

Skyddskläder är ofta behandlade och utrustade med material som kräver en speciell behandling. Flamskyddande tyger är speciellt avsedda för att skydda dig mot eld och flammor och ska skötas därefter.

  • Flamskyddade plagg är impregnerade och behandlade med ett flamskyddsmedel för att materialet inte ska börja brinna och för att minska spridningen av en brand. 
  • Medlet är tänkt att ge ett skydd under plaggets hela livslängd och kan antingen sitta som en skyddande hinna på tyget och/eller vara invävt i fibrerna.
  • Medlet är tillverkat för att inte brytas ner så lätt, men kräver rätt behandling och tvättmedel som är avsett för detta speciella material för att inte tappa sin skyddande effekt.

Om kläderna blir smutsiga av olja, fett eller något annat som lätt antänder, fungerar inte flamskyddet. Därför är det särskilt viktigt att hålla dessa kläder rena och tvätta dem ofta.