Städkemprodukter från KBM för toalett och dusch

I hygienutrymmen som toalett och dusch är det extra viktig att tänka på hygienen. KBM presenterar ett fokuserat utbud av sanitetsrengöring.

Smittspridning via toaletter kan lätt begränsas med rätt städmetod och utrustning. Sanitetsrengöring från KBM är färgkodad med röd/rosa färg för att hållas isär från städprodukter som används i övriga utrymmen.

Användande av felaktiga kemikalier på exempelvis kakel kan annars skada fogar och bidra till mögelangrepp och göra det mer svårstädat.

Ett annat exempel är att du ska aldrig använda surt rengöringsmedel, det vill säga medel med lågt pH-värde, på marmor. Det skadar annars marmorn.