Städkemprodukter från KBM för kök och pentry

Håll rent i kök och pentry med KBMs städkem märkt med rosa färgkod.

Kök kan vara olika stora med mer eller mindre trånga utrymmen där det ställs oerhörda krav på välfungerande hygien. Bristande hygien i köken kan orsaka stor skada och lidande, som till exempel matförgiftning.

God hygien förebygger och då har städmaterialet en betydande funktion. Därför är det viktigt att välja rätt städmaterial som underlättar vardagen i köket med fläckar från fett, stänk och daglig smuts.