Städkemprodukter från KBM för interiör miljö

Städkem för interiör miljö har en blå färgkod som signalerar att den används för allmän rengöring av hårda ytor som tål vatten.

Dagligen vistas många människor i förhållandevis små lokaler vilket gör risken för smittspridning stor. Damm och smuts gör risken större. 

  • Dammpartiklar är bärare av bakterier, virus, mögel, sporer med mera.
  • Dörrhandtag, bordsytor, trappräcken, ljusknappar med mera är områden där bakterierna och virus gärna tar fäste.

Effektiv dammreduktion och avtorkning är viktigt för alla och speciellt för personer med allergiproblem.

KBM städkem med blå färgkod rengör effektivt interiörer från damm och små partiklar som ej syns.