Städkem från KBM för industri och lager

Rena lokaler ökar trivseln i alla miljöer och för att städa i industrimiljö har KBM tagit fram städkem märkt med grå färgkod. 

Även i industrilokaler är hygien oerhört viktigt, då en smutsig miljö kan skada både produktionen och medarbetarna. Till exempel kan det finnas mycket fett och oljefläckar som är en halkrisk och i lagerlokaler kan man ha problematik med bland annat truckmärken i golvet.

För denna typen av fläckar krävs speciella rengöringsmedlen. Det är sådana medel KBM kallar problemlösare.