Sprayflaska, spraytrigger och doseringspump till KBM städkem

Färgkodade sprayflaskor och triggers samt doseringspumpar för att du ska kunna uppnå en manuell jämn fördelning av städkem och hygienlösningar.