Sprayflaska, spraytrigger och doseringspump till KBM städkem

Färgkodade sprayflaskor och triggers samt doseringspumpar för att du ska kunna uppnå en manuell jämn fördelning av städkem och hygienlösningar.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.