Gipeco Dusty Impregneringsmedel

Välj attribut för att visa artikelnummer

Gipeco

Dusty IMPREGNERINGSVÄTSKA är ett specialutvecklat dammbindningsmedel för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städklart material. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrengöring av alla hårda ytor. Uppmärksamma att artikeln är köldkänslig. Viktigt är därför att produkten förvaras på rätt sätt. Se respektive produktblad för mer info.

Volym
  • Binder partiklar ner till 1 my = 1 mikron
  • Med hjälp av Dusty reduceras allergena dammpartiklar i inneluften – en hälsosammare och renare innemiljö erhålles
  • Dusty är en 100 %-igt vattenlöslig emulsion som vid impregnering/ infuktning mikroskopiskt tränger in i allt sugande material
  • Lämnar ingen beläggning efter sig på ytan – kan användas på alla städbara ytor
  • Ersätter alla mineraloljebaserade dammbindningsmedel

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.