Taski Jontec Forward Free Heavy duty cleaner

Grovrengöring Forward Free 5 lit, Eu-blomma

Artikelnummer: 531983

EU Ecolabel

Alkaliskt kraftfullt golvrengöringsmedel speciellt framtaget för användning i kombiskurmaskiner. Den lågskummande formuleringen avlägsnar effektivt svår smuts och fett från alla vattentåliga, obehandlade hårda golv (förutom obehandlat trä).

Volym
  • Effektivt kraftfullt rengöringsmedel för obehandlade golv
  • Passar för kombiskurmaskiner
  • Lämplig för maskinell samt manuell rengöring, lättskurning och för impregnering av moppar och dukar i tvättmaskin
  • Mycket effektivt för lättskurning och borttagning av ett skikt polish inför nyutläggning

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.