Nordex Biobact Clean Allrengöringsmedel

Allrengöring Biobact Clean, 1 ltr

Artikelnummer: 2036220

Nordex

Neutralt universalrengöringsmedel för de flesta ytor och sanitet. Kombinerar effektiv snabb-verkande kemi med långvarig microbiell aktivitet. Klass 1. Oskadlig för människor, djur och natur. Biologiskt nedbrytbar och icke brännbar.

Volym
  • Naturens eget rengöringsmedel
  • Effektiv rengöring på djupet
  • Eliminerar dålig lukt

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.