Nordex Biobact Scent Luktförbättrare
Nordex Biobact Scent Luktförbättrare

Nordex Biobact Scent Luktförbättrare

Välj attribut för att visa artikelnummer

Nordex

Effektiv luktbekämpning. Bryter ned organiska material (urin, uppkastningar, matrester m.m.) genom en avancerad kombination av kemi och bakterier. Klass 1. Oskadlig för människor, djur och natur. Biologiskt nedbrytbar och icke brännbar.

Volym
  • Naturens eget rengöringsmedel
  • Effektiv djupverkande mikrobiologi
  • Eliminerar dålig lukt