Suma Med Super LpH Maskindiskmedel

Välj attribut för att visa artikelnummer

Suma

Suma Med Super LpH är en koncentrerad specialprodukt för disk- och spoldesinfektorer. Produkten är lågalkalisk samtidigt som den effektivt löser smutsen i mjuka och medelhårda vatten.

Volym
  • Löser effektivt smuts och intorkat blod
  • Koncentrerad produkt ger låg användarkostnad
  • Skonsam mot diskgodset
  • Motverkar kalkbildning i diskmaskinen

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.