KBM Easy Clean Kantrengöringsborste

KBM Easy Clean

För rengöring av trånga utrymmen t ex runt vattenkranar och spisplattor, där kalk och svår smuts byggs på.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.