Svenskt Arkiv

Välj attribut för att visa artikelnummer

Svenskt Arkiv. Ett bomullsbaserat papper med oplacerat vattenmärke. Avsett för handlingar som skall förvaras under en längre tid enligt Svensk författningssamling.

Format
Vikt (g/m²)

Alla värden stämmer överens med tillverkarens mått. Det kan finnas variationer inom toleransvärdena.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.