Sundström SR 315 ABE1 Gasfilter

Gasfilter SR 315, ABE1

Artikelnummer: 2064753

Sundstrom

Gasfilter 315 klass 1 är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker. Filtret är av typ ABE och skyddar mot följande typer av gaser ångor: Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. Typ B skyddar mot oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. Typ E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluor väte. Gasfiltret kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510 P3 R, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning.

  • Gasfilter som kan användas i kombination med partikelfilter som då trycks fast utanpå gasfiltret.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.