Sundström SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R Kombinationsfilter

Kombifilter SR 299-2 ABEK1 P3 Hg

Artikelnummer: 2064754

Sundstrom

SR 299-2 är ett kombinationsfilter bestående av gasfilter klass 1 och partikelfilter klass 3. Filtret är avsett för användning i Sundströms hel- och halvmasker. Filtret är av typ ABEK1-Hg-P3 R och skyddar mot följande typer av gaser/ångor och partiklar: Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. Typ B skyddar mot oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. Typ E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. Typ K skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. Typ Hg skyddar mot kvicksilverånga. Varning. Maximal användningstid 50 timmar. Typ P3 R* skyddar mot alla typer av partikelformiga föroreningar. *R (Re-useable): Filtret får användas under fler än ett arbetspass.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.