Reacto® CB Laser

Reacto CB Laser A4, bestruken baksida vit

Artikelnummer: 88244944

Självkopierande papper (överark), för torrtoner

Färg
Format (mm x mm)
Vikt (g/m²)

Alla värden stämmer överens med tillverkarens mått. Det kan finnas variationer inom toleransvärdena.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.