Mepilex Lite Skumförband

Absorberande tunt skumförband med Safetac, vidhäftning med mjuk silikon. Absorberar sårsekret och bibehåller fuktig sårmiljö. Fastnar inte i sårytan, endast på torr hud och skyddar skör ömtålig vävnad. Kan klippas till rätt storlek (ca 2-3 cm utanför sårkanterna). Sterilt.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.