IntraSite Hydrogel

Välj attribut för att visa artikelnummer

IntraSite Gel rensar upp nekrotiska sår genom att skapa en fuktig sårmiljö och håller kvar sårsekret i såret. Genom att sårvätskan hålls kvar kan kroppens egna enzymer bryta ned nekrosen s k autolytisk debridering. Balanserad gelsammansättning, lösgör och absorberar död vävnad och sårvätska, ger optimal miljö för nybildning av epitel, leder till minskad ärrbildning.

Volym

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.