Aquacel AG Silverförband

Silverförband Aquacel AG 10x10cm, steril

Artikelnummer: 616093

Hydrofiberförband med 1,2 % joniserad silver. Absorberar stora mängder sårvätska och frisätter silver vid behov. Bildar en gel vid kontakt med sårvätska. Antimikrobiellt förband, som har en bakteriedödande effekt på en mängd olika patogena organismer i såret, däribland MRSA och VRE. Sterilt.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.