Akla Plåsterdispenser

Med AKLA Plåsterdispenser tillverkar man plåster efter sårets storlek och placering. Alltid tillgängligt genom att dispensen placeras vid platser där risk finns för mindre sårskador. Dra ut tapen i längd efter behov och stäng locket så får man ett färdigt plåster att använda.

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.