Sterisol ögondusch

Sterisol

Sterisol Ögondusch är en trygg lösning för ögonhälsa på arbetsplatser. Ögonduschflaskan i 1 litersformat har en kontinuerlig spoltid på 12 minuter. Den kan enkelt placeras nära områden där det finns risk för stänk från farliga ämnen eller splitter från hårda material. För snabb och intuitiv tillgång kan de även förvaras nära faran i Sterisol Ögondusch 2-ställ eller väggfäste för 5 flaskor. Det är lätt att ta flaskan ur stället eller väggfästet och att använda dem för spolning på väg till läkare eller fast ögonduschstation. Det är viktigt att ögondusch finns i omedelbar anslutning till riskområden och att de kan användas så intuitivt som möjligt, dvs oblockerat, utan krångel och under pågående synskada. Anordning för ögonspolning ska enligt Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter finnas i omedelbar närhet av riskfyllda arbetsplatser. Det är alltså viktigt att den skadade inte behöver söka sig någon lång väg och att vägen till ögonduschen är fri, utan hinder. Den skadade måste själv kunna hitta och ta sig fram, kanske utan att se och med smärtor i ögonen. När man hanterar alkaliska och andra frätande ämnen ska spolningsanordning finnas på armlängds avstånd. Sterisol® Ögondusch är en medicinskteknisk produkt, därför tillhandahålls inte Produkt- eller säkerhetsdatablad för dessa. Sterisols kvalitetssystem för tillverkning av medicintekniska produkter överensstämmer även med MDR bilaga XI till MDR [bilaga XI (del A) till förordning (EU) 2017/745]. Produktion av kosmetiska produkter sker i enlighet med ISO 1223/2009. Produktionslokalerna i vår hygienfabrik uppfyller kraven för renhetsklass ISO 8.

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.