Cederroth Skyddspaket

Skyddspaket Cederroths andningsmask, handskar, savett

Artikelnummer: 658059

Cederroth

Cederroth Skyddspaket är ett hjälpmedel för att ge mun-till-mun-andning på rätt sätt samtidigt som det minskar risken för kontakt mellan hjälpare och skadad. Cederroths andningsmask är försedd med backventil.

  • Skyddspaketet innehåller andningsmask med backventil, handskar och Savett Safety Skin Cleaner.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.