Tensocold Kylpåse

Ispåse Tensocold Pack Medicinskt bruk

Artikelnummer: 2064302

Avändes för akut nedkylning av t.ex. stukning. och vrikningar och blodsamlingar eller liknande.

EAN: 4042809078732

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.