IR-kameror och service

För att hitta människor och rädda liv i rökfyllda lokaler eller för att upptäcka dolda bränder är IR-kameror utmärkta hjälpmedel.

Vi har lång erfarenhet av IR-kameror och är Avon Service Center Nordic på Argus IR-kameror.

IR-kamerans möjligheter

En IR-kamera, som också kallas värmekamera eller termisk kamera, är ett viktigt redskap i arbetet inom olika branscher. Med den kan du: 

  • Eftersöka människor i rökfyllda lokaler eller dolda bränder inom räddningstjänsten.
  • Säkerställa begränsningen av följdskador orsakde av släckvatten och rök.
  • Se personer i mörker och dimma och genomsöka objekt för att exempelvis upptäcka förhöjd rumstemperatur i samband med odling av droger inom polisjobbet.
  • Hitta varma punkter i maskiner och elskåp inom industrier.
  • Lokalisera ställen som har dålig isolering eller läckage i kylsystemen i byggbranschen.

Service av IR-kameror

Vi har möjlighet och utrustning att hjälpa er med service av allt från andningsapparater, gasvarnare och IR-kameror. Välj det servicesätt som passar och kontakta oss.

  1. Service genom ett serviceavtal.
  2. Skicka produkten direkt till vår serviceavdelning i Malmö. 
  3. Lämna in till service i någon av våra 16 butiker runtom i Sverige.
  4. Vi besöker er för service. Vi vet att en del av de produkter ni köper, har ni ett behov av att alltid vara på plats. Att behöva sända dem till service kan då bli problematiskt. Låt därför oss göra servicen på plats hos er i stället.

Service Center Nordic på Argus IR-kameror

Procurator är ensam i Norden om att utföra full service på Argus IR-kameror via avtal med huvudleverantören Avon Protection i Storbritannien.

Vi har rätt utbildning, kunskap och tillstånd att utföra serviceärenden och garantireparationer. Detta gör att du får snabb och korrekt utförd service i alla lägen. 

Ta kontakt med oss!

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.