Guide till gasdetektor

I riskfyllda arbetsmiljöer kan du behöva en gasdetektor. Vi guidar dig till rätt val.

För att mäta och varna för gaser i den verksamhet du arbetar i behöver besvara några frågor:

  • Behöver jag mäta en eller flera olika gaser samtidigt?
  • Vilka gaser behöver jag mäta?
  • Behöver jag utbildning på mina nya instrument?
  • Vill jag använda ett 24-månadersinstrument (endast Altair)?
  • Behöver jag pump till mitt instrument?
  • Behöver jag ett SOLAS-godkänt instrument? (SOLAS = en konvention om säkerhet till sjöss, Safety Of Life At Sea)
  • EX eller ATEX? Alla våra portabla instrument är godkända enligt ATEX. (ATEX = ett direktiv om utrustningar och arbetsmiljö där det finns risk för explosionsfarliga blandningar.)
  • Behöver jag kalibreringsutrustning eller skickar jag det till Procurator för den tjänsten?

Använd gärna vår guide för gasdetektorer nedan eller kontakta oss om du behöver hjälp.

Guide - portabla gasdetektorer

Förklaringar ges under guiden. Den finns även som nedladdningsbar pdf:

Instrumentguide gasdetektorer 2021

 Portabla instrument: WG PDM WG Uni 321 Altair Altair Pro WG Uni Altair 2x WG Qgm Cat Altair 4 XR WG Poli Altair 5X IR Altair 5X WG Poli 5 NDIR   WG Poli 5 PID Altair 5X PID 
 Max antal sensorer:  1  1 1 1  1

2

4  4  4  5 5  5  5  5
Pumpmöjlighet X X X X  X  X  X
Typ av gas: Formel: Skala:
Ammoniak NH3 ppm  X X  X X  X  X X  X  X
Cyanväte HCN ppm X  X  X  X X  X  X
Brännbara gaser *** % LEL  X  X  X  X X  X  X  X
Brännbara gaser **** % LEL IR  X  X
Brännbara gaser H2  ppm  X  X  X  X
Brännbara gaser **** vol% IR  X  X
Ex - Tox gaser VOC’s ppm, ppb  X  X
Helium He -  X*  X* X* X*  X*  X*  X*  X*  X* X*  X*  X*  X*
KlorgasCl2ppmXXXXXXXX
Portabla instrument: WG PDM WG Uni 321 Altair Altair Pro WG Uni Altair 2x WG Qgm Cat Altair 4 XR WG Poli Altair 5X IR Altair 5X WG Poli 5 NDIR   WG Poli 5 PID Altair 5X PID 
 Max antal sensorer: 1 1 1 1 1 2 4 4 4 5 5  5  5  5
Gas: Formel: Skala:
Klorväte HCl ppm  X  X  X  X
Koldioxid CO2 ppm, vol%  X  X  X
Kolmonoxid CO ppm  X X X  X  X  X  X  X  X X  X  X  X
Kvävedioxid NO2 ppm  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
Kväveoxid NO ppm  X  X  X  X
KvävgasN2X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*
OxygenO2vol%X**X**X**X**X**X**X**X**X**X**X**X**X**
OzonO3ppmXXX
SvaveldioxidSO2ppmXXXXXXXXXXX
Portabla instrument: WG PDM WG Uni 321 Altair Altair Pro WG Uni Altair 2x WG Qgm Cat Altair 4 XR WG Poli Altair 5X IR Altair 5X  WG Poli 5 NDIR   WG Poli 5 PID  Altair 5X PID 
 Max antal sensorer:  1  1 1 1 1 2 4 4 4 5  5  5
Gas: Formel: Skala:
EtylenOxidETOppmXXXX
Klordioxid ClO2 ppm X X  X  X
Fluorväte HF ppm X X  X  X
Metyl merkaptan CH3SH ppm X X  X  X
Tetrahydrothiopen THT ppm X X  X  X
Acetaldehyd C2H40 ppm X X  X  X
Svavelväte H2S ppm  X  X X X X X X X X X X  X  X  X
Fosfin PH3 ppm X X X X X  X  X

ppm = parts per million

* Gasen är syreundanträngande.

** Brist eller överskott av syre medför risker.

*** När det gäller mätning av brännbara gaser i LEL-området använder man en katalytisk sensor som kalibreras för riskgasen direkt eller en kalibrering med referenser för ett 25-tal gaser.

**** Vid mätning av brännbara gaser i volym% använder man en IR-kamera eller termisk konduktivitetssensor beroende på instrument.

Guide till gasvarnare/gasdetektor per bransch.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.