2024-01-17

Hur påverkas människan av gaser och syrebrist?

Gaser är sällan märkbara med sinnena. Detsamma gäller syrebrist. Därför är personlig skyddsutrustning som andningsskydd samt gasdetektorer livsviktig utrustning.

Nedan ser du hygieniska gränsvärden för några olika gaser som satts av Arbetsmiljöverket. Värdena är satta för att ange högsta tillåtna halt av olika luftföroreningar i inandningsluften och är vägledande för när andningsskydd måste användas. I branscher där man utsätts för olika gaser är gränsvärdena något man talar om varje dag. 

Det finns även en europeisk lista med rekommenderade gränsvärden som heter SCOEL. (SCOEL står för Scientific Committee on Occupational Exposure Limits.)

→ Alla våra andningsskydd

Syrebrist

Effekter av låg syrehalt på människan

Över 19,5% Nödvändigt för normalt liv.
14–19,5% Hotande fara, gå inte in i rummet, använd oberoende andningsutrustning, även kallad SCBA (Self-contained breathing Apparatus).
12–14% Symptom: tung andhämtning, högre puls, påverkad koordinationsförmåga. Snabb och ytlig andning (hyperventilation), yrsel, dåligt omdöme, blå läppar.
10–12% Symptom: Illamående, kräkning, medvetslöshet, blekhet.
8–10% 6 minuter = 50% dödlighet, 8 minuter = 100% dödlighet.
8–4% Koma inom 40 sekunder, spasmer, andning upphör, död.
0% Medvetslöshet, död inom 10 sekunder.

Svavelväte

Effekter av svavelväte (H2S) på människan

ppm Vol% Effekt
0,1 0 Dålig lukt (ruttet ägg). 
10 0 Hygieniska gränsvärdet. Säkert inom 8 timmar.
100 0,01 Symptom: bedövar luktcellerna inom 3–15 minuter. Irritation i ögon och hals. Livshotande vid exponering i 8–48 timmar.
200 0,02 Symptom: bedövar luktcellerna omedelbart. Irritation i ögon och hals. Livshotande vid exponering i 4–8 timmar.
5000,05Symptom: balansstörningar, paralysering av andning inom 30–45 min. Omedelbart behov av andningshjälp, dödlig fara vid exponering i 30–60 minuter.
700 0,07 Snabb medvetslöshet (max 15 min), andning upphör, dödlig fara vid exponering i 2–15 minuter.
1000 0,1 Omedelbar medvetslöshet, hjärnskador, dödlig efter 3 minuter.

ppm = parts per million

Koldioxid

Effekter av koldioxid (CO2) på människan

ppm Vol% Effekt
5000 ppm 0,5 Vol% Hygieniska gränsvärdet. Säkert inom 8 timmar.
40.000–60.000 ppm 4–6 Vol% Symptom: påverkar genomblödningen i venerna i hjärnan. Yrsel och huvudvärk uppstår.
60.000–80.000 ppm 6–8 Vol% Förlamning, som om giftet curare har använts.
80.000–100.000 ppm 8–10 Vol% Släcker ett brinnande ljus, spasmer, snabb medvetslöshet, död.
200.000 ppm 20 Vol% Död inom några sekunder.

ppm = parts per million

Kolmonoxid

Effekter av kolmonoxid (CO) på människan

ppm Vol% Effekt
35 0,0035 Hygieniska gränsvärdet. Säkert inom 8 timmar.
200 0,02 Symptom: huvudvärk, obehag.
800 0,08 Symptom: yrsel, illamående, medvetslöshet inom 2 timmar.
1600 0,16 Död inom 1 timme.

ppm = parts per million

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.