Stationära gasdetektorer och styrdon

Brandfarliga och giftiga ämnen används ofta i olika industriprocesser. Det finns säkerhetsåtgärder, lagar och bestämmelser som reglerar skyddet för anställda som arbetar på arbetsplatser som kräver övervakning av gas samt åtgärder som förhindrar farliga situationer.

Procurator/MSA erbjuder säkerhetslösningar med ett avancerat utbud av stationära gasdetektorer och styrdon. Instrumenten installeras permanent för att identifiera farliga platser och för att automatiskt utlösa säkerhetsrelaterade åtgärder i händelse av ett alarm: aktivering av visuella och/eller akustiska alarm, avstängning av utrustning och ventilation, etc.

Att välja stationära instrument

  • Med er riskanalys och zonindelning som underlag, föreslår vi lämpligt gasvarningssystem.
  • Vi rådgör med er om larmnivåer och reläernas inställningar.
  • Vi ger rekommendationer när det gäller placering av sensorer.
  • Vi bistår er lokala elinstallatör under installationen via manualer och kopplingsscheman, samt är tillgängliga för informationsutbyte under hela installationen.
  • Vi kan medverka vid driftstart samt utföra slutkalibrering på plats hos er.
  • Vi tecknar gärna serviceavtal med er för kontinuerlig kontroll och kalibrering av ert gasvarningssystem oavsett om det gäller en eller flera mätpunkter.

Vad behöver ni till ert gasvarningssystem?

Ett system kan exempelvis bestå av en kontrollenhet, stand-alone sensor, transmitter och/eller en passiv sensor.

Nedan ser du ett 3-punktssystem för övervakning av syre och brännbara gaser i olika lokaler med olika klassningsplaner, varför man väljer att använda olika sensorer för t.ex. syre.

Procurator kan även vid behov erbjuda en totallösning som innefattar: installation, blixtljus, larmöverföringar med mera.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.