Filterval för andningsskydd helmask och halvmask

Skyddsklasser och gradering för andningsskydd

Det finns tre skyddsklasser för andningsskydd av typen filtrerande halvmasker - FFP1, FFP2 och FFP3. En högre klass täcker även in lägre klass eller klasser. 

I tabellen nedan visas partikelfilters avskiljningsgrad för filtrerade halvmasker såväl som helmasker och halvmasker. De ska uppfylla krav på exempelvis hur effektivt partiklar avskiljs, andningsmotstånd och inläckage. 

Typ

Avskiljningsgrad

Typ

Avskiljningsgrad

(EN 143)fasta partiklar,
våta partiklar
(EN 149)fasta partiklar,
våta partiklar
P1 R/NR *80%FFP1 R/NR *80%
P2 R/NR *94%FFP2 R/NR *94%
P3 R/NR *99,95%FFP3 R/NR *99%

* R = Re-usable, får användas under mer än ett arbetspass, under förutsättning att det finns instruktion för hur masken ska rengöras.

* NR = Not Re-usable, får användas under maximalt ett arbetspass och ska därefter kastas.

Observera!

Personer med dåligt luktsinne bör inte använda mask med gasfilter. Man bör inte använda gasfilter mot kemikalier som har dåliga varningsegenskaper i form av lukt eller smak. 

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.