Fallskyddsutrustningens livslängd

Tillverkare anger rekommenderad och max livslängd för sina produkter i respektive manual.

  • Vanligast är max 10 års livslängd på textila produkter, men det finns produkter med både kortare och längre max livslängd.
  • Många fallskyddsprodukter utan textilier har ingen bestämd livslängd. Detta förutsätter dock service, underhåll och reparationer. Även för produkter helt i metall förekommer en bestämd max livslängd.

Din fallskyddsutrustning påverkas dock även av omgivande faktorer som exempelvis kontakt med kemikalier, olämplig förvaring, exponering för stark värme >50 grader, UV-strålar, nötning med mera. Ytterligare kan fallskyddsutrustningen påverkas av mekanisk deformering, att produkten har stoppat ett fall, olämpliga användningsförhållanden och användningens intensitet och dylikt.

Under alla omständigheter ska du därför alltid kontrollera fallskyddsutrustningen minst var 12:e månad. Denna kontroll ska vara dokumenterad.

Låt oss utföra kontroll av fallskyddet
Låt oss utföra kontroll av fallskyddet
Vår specialavdelning Teknisk service och Fallskyddscenter utför kontroller och besiktningar.