Fallskyddsutrustning för verktygssäkring

Dina verktyg när du jobbar på höjd utgör en risk för andra i de fall de ramlar ner.

Se till att säkra dina verktyg med rätt fallskyddsutrustning och följ Arbetsmiljöverkets AFS:er.

AFS 1999:3

87 § Material och verktyg skall läggas på taket så att de inte kan glida ned. Material skall om det behövs fastgöras på lämpligt sätt.

AFS 2006:4

Till B 4.2 d) De verktyg och annan utrustning som en arbetstagare använder skall vara säkrade vid arbetstagarens sele eller arbetssits eller på annat lämpligt sätt.