Fallskydd och utrustning vid snöskottning på tak

Allt arbete på hög höjd är riskfyllt, särskilt vintertid med snö och is. Det kräver godkänd fallskyddsutrustning, rejäla skor med bra grepp, värmande plagg, skyddshjälm och vinterhandskar. 

Företag som arbetar med snöskottning ska följa Arbetsmiljöverkets regler för att skotta snö, bland annat AFS 1999:3. Bland annat ska du som arbetsgivare undersöka taket för att bedöma riskerna innan arbetet påbörjas. 

Du som skottar ska använda godkänd och lämplig skyddsutrustning. Du ska självklart också se till att du har rätt kunskaper för säker användning av utrustningen. 

Fem tips för din snöskottning:

  • Spärra av riskområden.
  • Använd personligt fallskydd.
  • Se till att din förankring håller för ett fall.
  • Säkra dina redskap.
  • Chansa aldrig! Avbryt arbetet vid minsta osäkerhet eller tvekan. 

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.