Fallskydd för liftanordningar

Vid arbete i liftar; liftanordningar ska fallskyddsutrustning vara en given del av din utrustning. Följ de regler som finns i Arbetsmiljöverkets AFS:er.

AFS 2006:6

15 § En personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon. Fallskyddsutrustningen skall förvaras lättåtkomligt på eller nära anordningen.