Fasta och mobila fallskyddssystem

Vid arbete i trånga utrymmen, i hangarer, produktionshallar, silos, brunnar och schakt, på fartyg, vindkraftverk och liknande krävs unika lösningar av fallskyddssystem. Med fasta och mobila system för fallskydd blir arbetet säkrare.

Vi pratar gärna med dig för att skräddarsy just din lösning inom fallskydd. Vi erbjuder även utbildning relaterad till din utrustning. 

1. Vertikala skensystem eller vajersystem
1. Vertikala skensystem eller vajersystem
Används för befintliga fasta stegar.
2. Vertikala skensystem
2. Vertikala skensystem
Används där det saknas befintliga fasta stegar eller tillträdesvägar.
3. Horisontella skensystem
3. Horisontella skensystem
För montage på tak, väggar eller golv i olika miljöer.
4. Horisontella vajersystem
4. Horisontella vajersystem
För montage på tak, väggar eller golv i olika miljöer.
5. Temporära motviktsräcken
5. Temporära motviktsräcken
För placering på tak. Kräver ingen håltagning av tätskikt.
6. Fasta förankringspunkter
6. Fasta förankringspunkter
För montering på tak, väggar och golv i olika miljöer.
7. Tripoder och Davitarmar
7. Tripoder och Davitarmar
För säkert tillträde samt räddningsuppdrag i brunnar, schakt, tankar med mera.
8. Mobila lösningar
8. Mobila lösningar
Ger säkert tillträde på exempelvis höga fordon som bussar, maskiner, flygplan, tankbilar med mera.
9. Personlig fallskyddsutrustning samt räddningsutrustning
9. Personlig fallskyddsutrustning samt räddningsutrustning
Vi har ett sortiment som täcker behoven för personligt fallskydd samt vid räddningsarbeten där det finns fallrisk.