Fallskydd för byggnadsställningar

Var noga med att välja fallskyddsutrustning som klarar de krav som ställs i din arbetsdag på en byggnadsställning. Dessa regler gäller för arbete på byggnadsställningar:

AFS 1981:14 – Skydd mot skada genom fall

2 § Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom fall förebyggs.

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

5 § Arbetsgivaren skall, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen skall ha för att skydda mot dessa.

AFS 2013:4 - Ställningar

52 § När en ställning eller ett väderskydd uppförs eller monteras ned och fallhöjden är två meter eller mer, ska arbetstagaren vara skyddad mot risken att falla till lägre nivå.

När du kopplar in ditt fallskydd...

Förankra dig med rätt fallfaktor! När du förankrar ovanför dig får du det som kallas för fallfaktor 0 (FF0). Förankring i nivå med en seles inkoppling kallas fallfaktor 1.(FF1) Förankring i fothöjd kallas fallfaktor 2 (FF2).

  • En del utrustning kräver säkerhetsmarginal på upp till 6,75 meter.  I vissa fall behöver det alltså vara 6,75 meter mellan din förankringspunkt och den lägre nivån för att din utrustning skall hinna fånga dig.
  • Om du använder ett fallskyddsblock istället för en falldämparlina kortar du generellt fallsträckan. Att förankra sig i fallfaktor 0 ger alltid en kortare fallsträcka.
  • En del utrustning, framför allt en del fallskyddsblock är inte godkända att förankra nedanför selens inkoppling. Det bästa är alltid om du kan förankra dig ovanför dig själv (fallfaktor 0). Om detta inte är möjligt måste du veta att din utrustning är dimensionerad för att kunna stoppa ditt fall om du är förankrad i till exempel fothöjd.
  • Väger du mycket? Normalt testas all fallskyddsutrustning för användare som väger 100kg. Men det har blivit alltmer vanligt med utrustning och selar som är tilläggstestade för användare upp till 140kg.
  • Om du faller kan linan nötas mot en kant och i värsta fall gå av. Vissa produkter är testade för kanter med en radie på ≥0,5mm. Det finns också produkter som klarar kanter utan radie (r=0mm).

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.