Fallskyddsutrustning för arbete i brunnar

Om du ska arbeta i brunnar såsom gatubrunnar och avloppsbrunnar ska du bära fallskyddsutrustning. Följ regelverket i Arbetsmiljöverkets AFS:er.

Se  AFS 2011:19 där bland annat följande gäller:

32 § Arbete som avses i 31 § ska övervakas så att snabb hjälp kan erhållas. Lyft av person ur utrymmet ska vara förberett om det inte är uppenbart onödigt.

Se även AFS 1984:15

Till 8 § I djupa och trånga pumpgropar, brunnar och liknande kan det behövas andra anordningar för ned och uppstigning, tex lyftsele med livlina och lyfthjälpmedel.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.