Fallskydd EN-standarder och AFS:er

Vet du vilka regler som gäller för att din arbetsmiljö ska vara så säker och trygg som möjligt? Du ska följa EN-standarder och AFS:er från Arbetsmiljöverket.

EN standarder för fallskydd

Fallskyddsutrustning tillverkas och testas efter nedanstående EN standarder. Detta för att säkerställa kvaliteten och göra användaren medveten om hur utrustningen är testad, tillverkad och för vilket ändamål den är avsedd.

EN 341 Nedfirningsdon

EN 353-1 Glidlås för fast monterad vertikal skena och vajer

EN 353-2 Glidlås för temporär vertikal lina

EN 354 Kopplingslina

EN 355 Falldämpare

EN 358 Stödutrustning/Positioneringsutrustning

EN 360 Fallskyddsblock

EN 361 Helsele

EN 362 Kopplingsanordning

EN 363 Komplett fallskyddssystem

EN 364 Testmetoder

EN 365 Instruktion/skötsel/besiktning/märkning

EN 516 Taksäkerhetsanordningar

EN 567 Klätterutrustning/repklämmor

EN 795 A Förankringspunkt

EN 795 B Förankringspunkt runtomliggande

EN 795 C Horisontell förankringslina/vajer

EN 795 D Horisontell förankringsskena

EN 795 E Dödviktsförankring

EN 813 Sittsele

EN 1891 Statiska kärnmantelrep

EN 1496 Räddningsutrustning med lyftfunktion

EN 12278 Klätterutrustning/block

AFS:er för fallskydd

Det finns ett antal föreskrifter - så kallade AFS:er, som Arbetsmiljöverket ger ut. Dessa anger ett ramverk för arbetsmiljön gällande fallskydd.

AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning

AFS 2001:3 – Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 2000:42 – Arbetsplatsens utformning

AFS 1999:3 – Byggnads- och anläggningsarbete

AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2000:06 – Mast- och stolparbete

AFS 1981:14 – Skydd mot skada genom fall

AFS 2013:4 – Ställningar

AFS 1996:07 – Utförande av personlig skyddsutrustning