Företagsuppgifter och ägarform

Procurator AB är ett nordiskt företag med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Estland. 

Försäljningskontor: Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Centrallager: Jönköping.
Butiker: 16 Procuratorbutiker samt 5 städbutiker under namnet Supplies Direct.

Organisationsnummer och Vat.nummer Procurator AB

Organisationsnummer: 556057-6554
Vat.nummer: SE556057655401
Styrelsens säte: Mölndal

Bankuppgifter Procurator AB

Bank: Danske Bank
Konto: 1241-0136133
Bankgiro: 501-6175
BIC: DABASESX
IBAN SEK: SE10 1200 0000 0124 1013 6133
IBAN EUR: SE85 1200 0000 0124 1013 6141

Adress

Huvudkontor
Procurator AB
Box 9504
200 39 Malmö
Källvattengatan 5

Procurator AB
Box 1004
431 26 Mölndal
Flöjelbergsgatan 1C

Ägarform

Procurator är en del av OptiGroup. OptiGroup är en ledande europeisk distributionskoncern. Bolagen inom OptiGroup förser mer än 105 000 B2B-kunder främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn med produkter och kundanpassade försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg.

OptiGroups största ägare är FSN Capital VI.

För mer information, besök www.optigroup.com

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.